سفارش تبلیغ
صبا
منوی اصلی
لینک دوستان
ویرایش
دانشنامه عاشورا
دانشنامه عاشورا

غیرت فقط این نیست که...

ناموست را بپوشانی تا نبینند!

ناموس دیگران را نگاه نکردن هم از غیرت است...

حتی اگر پوشیده هم نباشند!


هر کس که برای رضای خدا چشمش را از نامحرم بگیرد

خداوند شیرینی ایمان را در دلش قرار میدهد!

تا حالا دلتو شیرین کردی؟؟؟؟

      

یک سوال...؟

اگر پیرزنی دنبال آدرسی بگردد ، فقط با اشاره ای

جوابش را میدهند و غالبا هم نمیدانند...!

ولی در برابر زن جوانی همه 118 میشوند...

نزدیکترین راه تا مقصد

راههای فرعی!میانبرها!

و حتی چگونگی وضعیت آسفالت منطقه را گوشزد میکنند!

 

 
      

دانه باشیم نه سیب
      

بــــــــدون شــــــــرح
      

هر چه بیشتر به شاخ و برگ گل نظاره می کرد،

بیشتر محو زیبایی اش می شد...

دستش را دراز کرد تا در اختیار بگیرد...

ولی خارها مزه درد را به او چشاندند تا دریابد..

اگر حفاظی برای گل نبود، چنین با طراوت و زیبا نمی ماند.

      

گفت: اگه گفتی چی شد من بعد از این همه مدت چادرپوشیدم؟

گفتم: چه می‌دانم، لابد این‌طوری خوش‌تیپ تری!

گفت: نچ!

گفتم: خب لابد فهمیدی این‌طوری حجابت کامل‌تره مثلاً!

گفت: نچ!

گفتم: ای بابا! خب لابد عاشق یکی شدی، اون گفته اگه

چادر  بپوشی بیشتر دوستت دارم!!

گفت: اره تقریبا نزدیک شدی!

گفتم: آها!دیدی گفتم همه‌ی قصه‌هابه ازدواج ختم می‌شوند؟دیدی!

گفت: برو بابا… دور شدی باز!

گفتم: خب خودت بگو اصلاً

گفت: یک جایی شنیدم چادر، لباس “زهرا س” ست،

خواستم کمی شبیه “زهرا س ” باشم تا بیشتر دوستم داشته باشد...!

      

وقتی دشنام می شنوی

سکوت کن

سکوت تو بدترین دشنام هاست

که به خصم می دهی  

 
      

تنها جایی که حجاب داشت هنگام نماز خواندن بود.

گویا تنها کسی که به او محرم نبود خداوند بود.
      

خواهرم حجابت ؟


گفت: دلم پاک است !!!!!


مگر می شود پاکی هزاران نگاه را بدزدی.

ودلت پاک باشد ؟!


      +