سفارش تبلیغ
صبا
منوی اصلی
لینک دوستان
ویرایش
دانشنامه عاشورا
دانشنامه عاشورا

چه جالبند واژه های وارونه:
گنج و جنگ
درمان و نامرد
قه قه و هق هق
اما درد همان درد است
یا اباصالح دلم آرامش وارونه میخواهد
....شمارا....
تعجیل در فرج آقا 5 تا صلوات 

      

خلیفه الله است مثل آدم

عمر طولانی دارد مثل نوح

کفار به دستش هلاک میشوند،مثل هود

تولدش پنهان بود،مثل ابراهیم

بشارت آمدنش را داده اند،مثل اسماعیل

فرشتگان به یاری اش می آیند،مثل لوط

در عزای حسین گریان است،مثل یعقوب

زیباترین خلق است،مثل یوسف

حکومتش جهانی است،مثل سلیمان

صبر دارد،مثل یعقوب

نام و کنیه او محمد است

و شبیه ترین فرد در خلق و خو به او است.
      

شیخ گفت:چهل شب صد بار رب ادخلنی مدخل صدق را بخوانید،امام زمان را می بینید.

رفت و امد گفت:خواندم،ندیدم

جواب شیخ مو به تنش راست کرد:

توی مسجد نماز میخواندی،سیدی بهت گفت که انگشتر دست چپ کراهت دارد.

گفتی:کل مکروه جایز!

آن سید ، امام زمانت بود.
      +