قرمز سبز آبي خاکستري
با آبْ خود را از بوي آزارنده پاك كنيد و به خودتان برسيد كه خداوند ـ عزّوجلّ ـ، بنده پلشتي را كه هركس كنارش بنشيند، از [بوي بد] او رنجه شود، دشمن مي دارد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت